logo logo     
 
 
 
               
       
profil
 


     Spoločnosť Fira s.r.o. bola založená v roku 1997 so zámerom vyplniť medzeru na trhu informačných technológií a s orientáciou na vývoj informačných systémov televíznych a rozhlasových spoločností.

     Od svojho vzniku dokázala vyvinúť rozsiahly informačný systém, ktorý úspešne implementovala v televíznych spoločnostiach Markíza a Luna, v TV Markíza navrhnúť a zrealizovať sieť, dodať a inštalovať výpočtovú techniku a od roku 1997 pôsobiť daľšie štyri roky v menovanej spoločnosti ako systémový integrátor. Fira s.r.o. má bohaté skúsenosti v oblasti analýzy, vývoja a implementácie systémov riešiacich problematiku TV spoločností ako i implementácie sietí. Disponuje špecialistami z oblasti SW, HW a sietí. Spoločnosť samotná spolupracuje na subdodávateľskej báze s mnohými špičkovými odborníkmi alebo firmami. To jej umožňuje poskytovať svojim zákazníkom služby na vysokej odbornej úrovni a pritom za veľmi výhodných podmienok, pretože tento spôsob práce vytvára každoročne priestor pre vysokú produktivitu a nízku réžiu spoločnosti.

     Vďaka odbornosti, korektnosti a cenovej dostupnosti si získavame dôveru zákazníkov natrvalo.

     Spoločnosť sa orientuje na vývoj aplikácií v prostrediach Magic, eDeveloper a uniPaaS, podporovaných na väčšine HW platforiem, rôznych operačných systémoch a množstve databázových strojov. Samozrejmosťou spoločnosti je dôsledné zaškolovanie budúcich užívateľov a následná starostlivosť o nich.